RSS Feed

Par mums


CEDEFOP (Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs) ir Eiropas aģentūra, kas darbojas kā objektīvs Eiropas Savienības uzziņu centrs profesionālajā izglītībā. CEDEFOP uzdevums ir izpētīt, apkopot un izplatīt informāciju par profesionālo izglītību, kā arī veicināt vienotu pieeju profesionālās izglītības problēmu risināšanai.

_______________________________________________________

ReferNet ir profesionālās izglītības uzziņu un pieredzes apmaiņas tīkls, kuru 2002.gadā izveidoja CEDEFOP un kurā sadarbojas Eiropas valstis. Tā mērķis ir nodrošināt pieaugošo pieprasījumu pēc salīdzināmas informācijas par profesionālo izglītību Eiropā.

ReferNet koordinators Latvijā no 2004. gada līdz 2019. gadam bija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

error: Content is protected !!