RSS Feed

Jauna izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtība

2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kas turpmāk regulē izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību.

Lasīt vairāk »Latvijas profesionālajā izglītībā ieviesīs EQAVET indikatorus un pamatprincipus

Ar 2016.gada aprīli Izglītības kvalitātes valsts dienests kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) nacionālais koordinators Latvijā īsteno Erasmus+ projektu „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”.

Lasīt vairāk »Ikgadējais EQAVET forums notiek Latvijā

17.-18. jūnijā Jūrmalā notika Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums. Forumu organizēja Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Lasīt vairāk »error: Content is protected !!