RSS Feed

Latvijas profesionālajā izglītībā ieviesīs EQAVET indikatorus un pamatprincipus

Ar 2016.gada aprīli Izglītības kvalitātes valsts dienests kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) nacionālais koordinators Latvijā īsteno Erasmus+ projektu „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”.

Projektā ieplānotas šādas galvenās aktivitātes:

  • Vadlīniju izstrāde EQAVET indikatoru ieviešanai;
  • Informatīva bukleta par EQAVET izstrāde latviešu un angļu valodā;
  • Semināri iesaistītajām pusēm, lai apspriestu kvalitātes kultūru izglītības iestādēs, EQAVET indikatoru ieviešanas iespējas Latvijas izglītībā, kā arī lai padziļinātu dalībnieku izpratni par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu un novērtēšanu.

Projektā iesaistītas valsts institūcijas (Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra) un sociālie partneri (Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība), kā arī nozaru ekspertu padomes, izglītības iestādes un darba devēji.

Lasīt vairāk par projektu.

 

Avots: IKVD

21.06.2016.

error: Content is protected !!