RSS Feed

Publicētas vadlīnijas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgiem semināriem

Kopīgu semināru organizēšana prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir metode, kā nodrošināt prakšu kvalitāti uzņēmumos. Prakšu kvalitāte ir atkarīga no profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības. Ir nepieciešama saziņa starp prakšu vadītājiem no skolas un uzņēmuma un pašu praktikantu visā prakses laikā.

Lasīt vairāk »Turpinās darba vidē balstītu mācību īstenošanas pilnveide

Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas tiek apgūtas profesionālās izglītības iestādē. Šī mācību forma ir Eiropas Savienībā atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt audzēkni iesaistīties profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »Darba devēju motivācija iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanā

Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtītā pētījuma „Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanāꞌꞌ mērķis bija sniegt plašāku ieskatu izglītības un ekonomikas politikas veidotājiem par iespējamiem atbalsta pasākumiem darba vidē balstītu (DVB) mācību sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »LDDK projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īsteno projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (01.09.2014.-31.08.2017.).

Lasīt vairāk »Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (23.04.2015.) palielina darba devēju lomu

23. aprīlī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Ar šiem grozījumiem likumā pieaug darba devēju un citu sociālo partneru iesaiste profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā.

Lasīt vairāk »Izstādes „Skola 2015” laikā forumi par darba vidē balstītām mācībām

Izglītības izstādes “Skola 2015” laikā (27.02.-1.03.2015.) Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera organizē forumus par darba vidē balstītām mācībām. Uz forumiem ir aicināti jaunieši, viņu vecāki, skolotāji, karjeras konsultanti.

Lasīt vairāk »„Q-Placements” treneru mācības par prakšu kvalitātes uzlabošanu

2014.gada oktobrī projekta „Q-Placements” ietvaros Rīgā notika trīs dienu mācības treneru grupai no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas un Nīderlandes. Semināra galvenā tēma bija prakšu organizācijas un norises kā arī prakšu izvērtēšanas kvalitāte sākotnējā profesionālajā izglītībā. Seminārā piedalījās pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Dalībnieki izmantoja dažādas metodes, lai apzinātu vājās vietas katrā prakses posmā un meklētu piemērotus risinājumus prakšu kvalitātes uzlabošanai.

Lasīt vairāk »error: Content is protected !!