RSS Feed

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (23.04.2015.) palielina darba devēju lomu

23. aprīlī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Ar šiem grozījumiem likumā pieaug darba devēju un citu sociālo partneru iesaiste profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā.

Grozījumi nosaka regulējumu nozaru ekspertu padomēm, kuru mērķis ir sekmēt profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām. Apvienojot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju un arodbiedrību pārstāvjus, nozaru ekspertu padomes sniegs priekšlikumus par nepieciešamo audzēkņu skaitu, piedalīsies profesionālās izglītības programmu plānošanā un attīstībā, saskaņos profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī piedalīsies profesionālās izglītības iestāžu un programmu licencēšanā un akreditācijā u.c. aktivitātēs. Grozījumi nosaka arī, uz kādām jomām nozaru ekspertu padomju darbība nav attiecināma.

Lai veicinātu profesionālās izglītības iestāžu attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām, grozījumi paredz, ka turpmāk visās profesionālās izglītības iestādēs būs jāveido koleģiāla padomdevēja institūcija – konvents, kurā darbosies pieci līdz septiņi padomnieki – izglītības iestādes vadītājs, atbildīgās ministrijas pārstāvis, darba devēju un pašvaldību pārstāvji. Konvents varēs izteikt priekšlikumus par izmaiņām profesionālās izglītības programmās un veicinās izglītības iestādes sadarbību ar reģiona darba devējiem mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanā.

Efektīvākai profesionālās izglītības sasaistei ar darba tirgu grozījumi nosaka, ka darba vidē balstītas mācības ir viena no profesionālās izglītības ieguves formām.

Ar šiem likuma grozījumiem tiek noteikta profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, kas savukārt ir saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem. Sākot no 2017.gada 1. janvāra, papildus profesionālās kvalifikācijas līmenim, valsts atzītos profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos, kā arī profesionālās izglītības programmās tiks norādīts attiecīgais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis.

Likuma grozījumi paredz iespēju arī mākslas, mūzikas un dejas profesionālās izglītības iestādēm iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu, tādejādi nodrošinot ne tikai profesionālās izglītības iegūšanu, bet arī veicot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

 

Avots: Saeima

30.04.2015.

error: Content is protected !!