RSS Feed

Preventīvie pasākumi priekšlaicīgi mācības pārtraukušo bērnu un jauniešu skaita samazināšanai

2016.gada 3. maijā valdībā tika skatīts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais konceptuālais ziņojums „Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ieviešanu”.

Lasīt vairāk »Turpinās darba vidē balstītu mācību īstenošanas pilnveide

Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas tiek apgūtas profesionālās izglītības iestādē. Šī mācību forma ir Eiropas Savienībā atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt audzēkni iesaistīties profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »Darba devēju motivācija iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanā

Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtītā pētījuma „Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanāꞌꞌ mērķis bija sniegt plašāku ieskatu izglītības un ekonomikas politikas veidotājiem par iespējamiem atbalsta pasākumiem darba vidē balstītu (DVB) mācību sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »IKVD apkopojums par neattaisnotajiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) 2014.gadā ir veica analītisko izpēti par neattaisnotajiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs. Analītiskā izpēte veikta 21 profesionālās izglītības iestādē, un pavisam tika aptaujāti 343 pirmā un otrā kursa audzēkņi.

Lasīt vairāk »IZM informē par paveikto profesionālās izglītības strukturālajās reformās (19.08.2014.)

2014.gada 19. augustā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam”.

Lasīt vairāk »Darbaspēka ilgtermiņa prognozēs dominē augstākā līmeņa izglītības kvalifikācijas (2012.gada jūnijs)

Ekonomikas ministrijas sagatavotajā „Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” (2012.gada jūnijs) ir raksturota esošā situācija Latvijas darba tirgū, kā arī iekļautas Ekonomikas ministrijas sagatavotās vidēja termiņa darba tirgus prognozes laika periodam līdz 2020.gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2030.gadam.

Lasīt vairāk »error: Content is protected !!