RSS Feed

IZM informē par paveikto profesionālās izglītības strukturālajās reformās (19.08.2014.)

2014.gada 19. augustā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam”.

Ziņojumā ir raksturota līdz šim notikusī profesionālās izglītības iestāžu nodošana pašvaldību padotībā, pievienošana koledžām vai profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Ir apkopota pastāvošo PIKC darbība. Ziņojums sniedz arī informāciju par IZM turpmāko rīcību strukturālo reformu īstenošanā.

Skaitliski nelielās profesionālās izglītības iestādes (ar mazāk kā 300 audzēkņiem) ir paredzēts nodot pašvaldību padotībā, apvienojot tās ar mazām vispārējās izglītības iestādēm. Vienīgi Alsviķu arodskolu paredzēts saglabāt kā valsts izglītības iestādi.

Lielās profesionālās izglītības iestādes (ar audzēkņu skaitu virs 300), kuras pašlaik nav ieguvušas PIKC statusu, paredzēts nodot pašvaldību padotībā, vienojoties par pārņemšanas nosacījumiem, vai pievienot profesionālās izglītības iestādēm ar PIKC statusu. Savukārt lielās profesionālās izglītības iestādes, kuras nākotnē varētu kvalificēties PIKC statusam, paredzēts atstāt darboties kā patstāvīgas valsts izglītības iestādes ar specializāciju līdz PIKC statusa ieguvei. Profesionālās izglītības iestādes ar PIKC statusu paredzēts saglabāt ministrijas padotībā.

IZM sadarbībā ar nozaru asociācijām, nozaru ekspertu padomēm un koledžām turpinās izvērtēt iespēju pievienot valsts koledžām profesionālās izglītības iestādes, kuras neplāno pārņemt pašvaldības un kuras nekvalificējas PIKC statusa iegūšanai.

Ar informatīvo ziņojumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā vai politikas plānošanas dokumentu datu bāzē.

 

Avots: IZM

8.09.2014.

error: Content is protected !!