RSS Feed

Ministru kabinets pieņem noteikumus par darba vidē balstītām mācībām

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

Lasīt vairāk »Publicētas vadlīnijas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgiem semināriem

Kopīgu semināru organizēšana prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir metode, kā nodrošināt prakšu kvalitāti uzņēmumos. Prakšu kvalitāte ir atkarīga no profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības. Ir nepieciešama saziņa starp prakšu vadītājiem no skolas un uzņēmuma un pašu praktikantu visā prakses laikā.

Lasīt vairāk »Starptautiska konference „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”

2015.gada 11. maijā Rīgā notiks starptautiska konference „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”, ko rīko Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un partneri – EUROPEA, Profesionālās izglītības biedrība un Valsts izglītības satura centrs.

Lasīt vairāk »Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (23.04.2015.) palielina darba devēju lomu

23. aprīlī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Ar šiem grozījumiem likumā pieaug darba devēju un citu sociālo partneru iesaiste profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā.

Lasīt vairāk »Tiešsaistē pieejami diskusiju video par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

2015. gada janvārī Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums „Dynamic University” uzsāka diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”. Diskusijas notiek ES Mūžizglītības programmas projekta „VET to Work transition” ietvaros.

Lasīt vairāk »Diskusiju cikls par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

No 2015.gada janvāra līdz aprīlim Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums Dynamic University organizē diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”.

Lasīt vairāk »Valdība apbalvo „EuroSkills 2014” uzvarētājus un viņu skolotājus

2014.gada 15. decembrī Ministru kabinets apstiprināja apbalvojumu – Ministru kabineta diplumu un naudas balvu – piešķiršanu tiem Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņim un jaunajiem profesionāļiem, kuri guva panākumus starptautiskā jauno profesionāļu meistarības konkursa „EuroSkills 2014”. Apbalvojumus saņems arī uzvarētāju skolotāji, kas palīdzēja jauniešiem sagatavoties starptautiskajam meistarības konkursam.

Lasīt vairāk »Parakstīts starptautisks Sadarbības memorands profesionālajā izglītībā (2012)

2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē notikušās izglītības ministru konferences „Profesionālā izglītība un apmācība Eiropā – perspektīvas jaunajai paaudzei” laikā septiņu Eiropas valstu izglītības ministrijas parakstīja Memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā.

Lasīt vairāk »Sākas mācības profesionālās izglītības skolotājiem projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros

Projekts „Droša skola – drošs darbs” tiek īstenots jau otro gadu. Kā viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir profesionālās izglītības iestāžu darbinieku un praktisko mācību priekšmetu skolotāju izglītošana drošas mācību un darba vides darba aizsardzības jautājumos, jo skolotāji ir atbildīgi par jauniešu sagatavošanos profesionālam un praktiskam darbam ražošanas uzņēmumos.

Lasīt vairāk »Konkursa „Droša skola 2012” uzvarētāja – Saldus Profesionālā vidusskola (11.07.2012.)

Konkursā „Droša skola 2012” galveno balvu ieguvuva Saldus Profesionālā vidusskola, bet veicināšanas balvas pasniegtas Ogres valsts tehnikumam, profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Valsts tehnikums” un Cīravas arodvidusskolai.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!