RSS Feed

Parakstīts starptautisks Sadarbības memorands profesionālajā izglītībā (2012)

2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē notikušās izglītības ministru konferences „Profesionālā izglītība un apmācība Eiropā – perspektīvas jaunajai paaudzei” laikā septiņu Eiropas valstu izglītības ministrijas parakstīja Memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā.

Memorandu parakstīja:

  • Vācijas Federatīvās Republikas Federālo izglītības un pētniecības ministrija
  • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
  • Spānijas Karalistes Izglītības, kultūras un sporta ministrija
  • Portugāles Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
  • Grieķijas Republikas Izglītības, reliģisko lietu, kultūras un sporta ministrija
  • Slovākijas Republikas Izglītības, zinātnes, pētniecības un sporta ministrija
  • Itālijas Republikas Izglītības ministrija

Memorands paredz organizēt kopējus pasākumus jauniešu bezdarba samazināšanai, tajā skaitā radot jauniešiem labākas kvalificēta darba ieguves iespējas.

Ekonomiskās konkurētspējas veicināšana tiek sasaistīta ar profesionālās izglītības sistēmas pievilcību, īpaši uzsverot nepieciešamību intensīvāk ieviest praktisko mācību un duālās izglītības sistēmas elementus, kā arī veidot jauna veida sadarbības mehānismus ar sociālajiem partneriem. Memoranda ietvaros paredzēta pilotprojektu veidošana, pieredzes apmaiņas braucieni, audzēkņu un skolotāju mobilitāte uz Vāciju Eiropas Savienības izglītības programmu ietvaros, kā arī sadarbības projektu izveide.

 

Avots: IZM

2.01.2013.

error: Content is protected !!