RSS Feed

Izstrādātas 2012./2013.m.g. centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” (30.08.2011.) 20.punktu Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis 2012./2013.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas 62 profesionālām kvalifikācijām.

MK noteikumi nosaka profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tai skaitā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norises kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās.

Valsts izglītības satura centra rīkojums un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu pilns teksts

 

Avots: VISC

7.12.2012.

error: Content is protected !!