RSS Feed

Pasniedz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas

2017. gada 28. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piecām profesionālās izglītības iestādēm pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartas, kas tām turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »Izsniegtas profesionālās izglītības mobilitātes hartas

2016.gada 9.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes hartas (VET Mobility Charter) astoņām profesionālās izglītības iestādēm. Mobilitātes hartas tām turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »Konkurss uz Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes hartām

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izsludinājusi konkursu uz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartām. Hartai var pieteikties jebkura valsts vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības jomā. Hartas iegūšana dos iespēju no 2016.gada vienkāršotā kārtībā pieteikties Erasmus+ 1.pamatdarbības „Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” mobilitātēm.

Lasīt vairāk »VIAA seminārs par ECVET principiem (10.12.2014.)

10. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra ECVET aktivitātes ietvaros organizēja semināru „ECVET pamatprincipi mobilitātēm”, kas bija pirmais šāda veida pasākums par ECVET jautājumiem. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par ECVET principu ieviešanu Latvijā, veicinot izpratni par ECVET elementu pielietojumu un iekļaušanu profesionālās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »Uzsākta ECVET aktivitāte

Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) no 2014.gada 1. aprīļa līdz 2015.gada 31. martam īsteno ECVET aktivitāti, kuras ietvaros tiek atbalstīts četru nacionālo ekspertu darbs. Aktivitāte tiek ieviesta Eiropas Savienības Erasmus+ 2014. gada programmas ietvaros.

Lasīt vairāk »VIAA seminārs par Eiropas kredītpunktu pārnesi profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2013. gada 9. maijā rīkoja Leonardo da Vinci programmas tematiskā monitoringa semināru „ECVET kā atbalsts mūžizglītībai”.

Lasīt vairāk »error: Content is protected !!