RSS Feed

VIAA seminārs par Eiropas kredītpunktu pārnesi profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2013. gada 9. maijā rīkoja Leonardo da Vinci programmas tematiskā monitoringa semināru „ECVET kā atbalsts mūžizglītībai”.

Seminārā dalībnieki iepazinās ar Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā (ECVET) aktualitātēm Latvijas un Eiropas kontekstā – iespējām un risinājumiem kredītpunktu pārnesē profesionālajā izglītībā un Somijas pieredzi ECVET ieviešanā, kā arī bija iespēja iegūt informāciju par Leonardo da Vinci projektiem, kas Latvijā tiek īstenoti par ECVET tematiku.

Semināra darba kārtība:

Avots: VIAA

error: Content is protected !!