RSS Feed

Profesionālajā izglītībā turpinās īstenot pasākumus nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveidošanai

2017.gada 8.februārī Ventspilī notika Seminārs republikas pilsētu, novadu izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem par ESF specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un plānoto 2017. gadā, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” saturu, mērķiem un galvenajām projekta ietvaros plānotajām darbībām.

Lasīt vairāk »Profesionālajā izglītībā īstenos atbalsta pasākumus iestāžu efektīvai pārvaldībai un personāla kompetenču pilnveidei

2016. gada 15. decembrī Rixwell Elefant hotel norisinājās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Profesonālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” seminārs, kura ietvaros tā dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta mērķa grupu, iznākuma rādītājiem, kā arī notika diskusijas par sadarbības partneru iesaistes veidiem, mērķa grupas vajadzībām un ieguldījumu projekta īstenošanā.

Lasīt vairāk »Noslēgusies Karjeras nedēļa jauniešiem “ES BŪŠU darba tirgū”

Ir noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā Karjeras nedēļa, kura šogad norisinājās laikā no 10.-14.oktobrim. Karjeras nedēļas pasākumus apmeklēja vairāk nekā 140 tūkstoši bērnu un jauniešu no divdesmit piecām Latvijas pilsētām un novadiem.

Lasīt vairāk »Valsts izglītības satura centrs saņem projektu kvalitātes balvu „Spārni 2015”

9. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015”. Projektu konkursā piedalījās 2011.-2013. gada ES Mūžizglītības programmu Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektu īstenotāji no visas Latvijas. Sešās nominācijās balvas saņēma astoņi ilgtspējīgākie projekti.

Lasīt vairāk »Noslēdzies projekts profesionālās izglītības satura reformai un kvalitātes paaugstināšanai

26. novembrī notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā konference, kas bija veltīta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” noslēgumam. Projekta laikā, kas ilga piecus gadus, ir izveidots stabils pamats profesionālās izglītības tālākai attīstībai, kvalitātei un prestižam.

Lasīt vairāk »Jauniešu garantijas pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai

Jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā kopš 2014. gada 1. janvāra tiek īstenota iniciatīva „Jauniešu garantija“, kuras ietvaros jauniešiem tiek piedāvāts kvalitatīvs un viņu vajadzībām atbilstošs aktīvā darba tirgus politikas pasākums vai iespēja iesaistīties profesionālās izglītības programmās, kas rada iespēju īsā laikā (1-1,5 gadi) iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū. Jauniešu garantijas mērķa grupa Latvijā ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Lasīt vairāk »Ikgadējais EQAVET forums notiek Latvijā

17.-18. jūnijā Jūrmalā notika Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums. Forumu organizēja Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Lasīt vairāk »Starptautiska konference „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”

2015.gada 11. maijā Rīgā notiks starptautiska konference „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”, ko rīko Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un partneri – EUROPEA, Profesionālās izglītības biedrība un Valsts izglītības satura centrs.

Lasīt vairāk »Izstādes „Skola 2015” laikā forumi par darba vidē balstītām mācībām

Izglītības izstādes “Skola 2015” laikā (27.02.-1.03.2015.) Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera organizē forumus par darba vidē balstītām mācībām. Uz forumiem ir aicināti jaunieši, viņu vecāki, skolotāji, karjeras konsultanti.

Lasīt vairāk »Tiešsaistē pieejami diskusiju video par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

2015. gada janvārī Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums „Dynamic University” uzsāka diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”. Diskusijas notiek ES Mūžizglītības programmas projekta „VET to Work transition” ietvaros.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!