RSS Feed

Jauniešu garantijas pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai

Jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā kopš 2014. gada 1. janvāra tiek īstenota iniciatīva „Jauniešu garantija“, kuras ietvaros jauniešiem tiek piedāvāts kvalitatīvs un viņu vajadzībām atbilstošs aktīvā darba tirgus politikas pasākums vai iespēja iesaistīties profesionālās izglītības programmās, kas rada iespēju īsā laikā (1-1,5 gadi) iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū. Jauniešu garantijas mērķa grupa Latvijā ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) projekta „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros jauniešiem piedāvā 10 dažādi pasākumus. Jaunieši sadarbībā ar karjeras konsultantu un citiem NVA speciālistiem var noskaidrot savas stiprās puses, saņemt informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, iegūt jaunas prasmes un pirmo darba pieredzi, iesaistīties apmācībās, kā arī saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un koledžām īsteno profesionālās izglītības programmas, kurās jaunieši gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no aptuveni 70 profesijām. Uzņemšana programmās notiek divas reizes gadā. VIAA mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA . Tie ir jaunieši, kas ieguvuši pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, bet dažādu apsvērumu dēļ nav turpinājuši mācības (piemēram, gribēja pelnīt naudu, bet nebija iespēju, bija sākuši apgūt profesionālo, augstāko izglītību, bet nebija mācības pabeiguši u.c.). Turklāt VIAA šī projekta ietvaros īsteno izglītības programmas vispārējo pamatprasmju, profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas ieslodzījumā esošām personām; karjeras atbalsta pasākumus profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās, kā arī ikmēneša mērķstipendiju piešķiršanu un izmaksāšanu profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Papildus minētajam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ( JSPA) ir uzsākusi projektu „PROTI un DARI!”, lai kopīgi ar sadarbības partneriem pašvaldībās apzinātu jauniešus, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA, un iesaistītu viņus motivēšanas un atbalsta pasākumos.

Kopējais Jauniešu garantijas programmas finansējums 2014.-2018.gadā veido 63 398 803 eiro, tajā skaitā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums – 29 010 639 eiro, Eiropas Sociālais fonda finansējums – 29 229 939 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 4 014 652 eiro un privātais līdzfinansējums – 1 143 573 eiro.

2015.gada augustā tika publiskoti OECD pētījuma „Investējot jauniešos: Latvija” rezultāti par Latvijā īstenotajiem nodarbinātības, izglītības un sociālās palīdzības pasākumiem jauniešiem.

 

Avots: MK

11.11.2015.

error: Content is protected !!