RSS Feed

Starptautiskā konferencē vērtē Baltijas Māceklības alianses projekta rezultātus

2017.gada 25. janvārī viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija” notika starptautiska konference “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” (BAfA for Innovative VET).

Lasīt vairāk »Izsniegtas profesionālās izglītības mobilitātes hartas

2016.gada 9.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes hartas (VET Mobility Charter) astoņām profesionālās izglītības iestādēm. Mobilitātes hartas tām turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »Konference par pieaugušo izglītību Latvijā un Eiropā

2016.gada 27.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja starptautisku konferenci “Pieaugušo neformālās izglītības jautājumi”, kurā pieaugušo izglītības profesionāļi un eksperti vērtēja situāciju pieaugušo izglītībā Latvijā, kā arī analizēja citu Eiropas valstu pieredzi, organizējot pieaugušo izglītību.

Lasīt vairāk »Publicētas vadlīnijas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgiem semināriem

Kopīgu semināru organizēšana prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir metode, kā nodrošināt prakšu kvalitāti uzņēmumos. Prakšu kvalitāte ir atkarīga no profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības. Ir nepieciešama saziņa starp prakšu vadītājiem no skolas un uzņēmuma un pašu praktikantu visā prakses laikā.

Lasīt vairāk »Jauniešu garantijas pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai

Jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā kopš 2014. gada 1. janvāra tiek īstenota iniciatīva „Jauniešu garantija“, kuras ietvaros jauniešiem tiek piedāvāts kvalitatīvs un viņu vajadzībām atbilstošs aktīvā darba tirgus politikas pasākums vai iespēja iesaistīties profesionālās izglītības programmās, kas rada iespēju īsā laikā (1-1,5 gadi) iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū. Jauniešu garantijas mērķa grupa Latvijā ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Lasīt vairāk »Konkursā „WorldSkills 2015” Latvijas pārstāvji iegūst 4 ekselences medaļas

WorldSkills 2015, kas ir pasaulē lielākais un prestižākais jauno profesionāļu meistarības konkurss, šogad norisinājās Sanpaulu, Brazīlijā, no 11. līdz 16. augustam. Ekselences medaļas šajā konkursā saņēma četri no septiņiem Latvijas konkursantiem.

Lasīt vairāk »Ikgadējais EQAVET forums notiek Latvijā

17.-18. jūnijā Jūrmalā notika Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums. Forumu organizēja Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Lasīt vairāk »Starptautiska konference „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”

2015.gada 11. maijā Rīgā notiks starptautiska konference „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”, ko rīko Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un partneri – EUROPEA, Profesionālās izglītības biedrība un Valsts izglītības satura centrs.

Lasīt vairāk »Konkurss uz Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes hartām

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izsludinājusi konkursu uz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartām. Hartai var pieteikties jebkura valsts vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības jomā. Hartas iegūšana dos iespēju no 2016.gada vienkāršotā kārtībā pieteikties Erasmus+ 1.pamatdarbības „Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” mobilitātēm.

Lasīt vairāk »Uzsākta ECVET aktivitāte

Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) no 2014.gada 1. aprīļa līdz 2015.gada 31. martam īsteno ECVET aktivitāti, kuras ietvaros tiek atbalstīts četru nacionālo ekspertu darbs. Aktivitāte tiek ieviesta Eiropas Savienības Erasmus+ 2014. gada programmas ietvaros.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!