RSS Feed

Publicētas vadlīnijas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgiem semināriem

Kopīgu semināru organizēšana prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir metode, kā nodrošināt prakšu kvalitāti uzņēmumos. Prakšu kvalitāte ir atkarīga no profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības. Ir nepieciešama saziņa starp prakšu vadītājiem no skolas un uzņēmuma un pašu praktikantu visā prakses laikā.

Tādi ir galvenie secinājumi ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektā „Q-placements” jeb „Profesionālās izglītības iestāžu – uzņēmumu sadarbība kvalitātes nodrošināšanai profesionālās izglītības praksēs un mācekļu praksēs: Prakšu kvalitātes modeļa ieviešana” (2013-2015). Projektu koordinēja Mācību un konsultācijas centrs SIA „BalticBright” (Latvija), un kā partneri piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts izglītības satura centrs (Latvija), Terasas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Katalonija, Spānija), MBO RAAD – Profesionālās izglītības iestāžu asociācija (Nīderlande) un Slovēnijas Republikas Profesionālās izglītības institūts.

Projekta laikā izveidotās „Vadlīnijas, kā plānot un novadīt kopīgus seminārus prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un darbaudzinātājiem uzņēmumos, lai nodrošinātu augstas kvalitātes prakses” ietver saturu un metodiku kopīgu semināru organizēšanai, kā arī projekta partneru secinājumus un ieteikumus par prakšu/darba vidē balstītu mācību organizēšanu un sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Vadlīnijas ir publicētas angļu, latviešu, holandiešu, spāņu un slovēņu valodās.

Latviešu valodā vadlīnijas ir pieejams šeit.

Plašāku informāciju skatīt projekta tīmekļa vietnē.

 

Avots: Q-placements

8.02.2016.

error: Content is protected !!