RSS Feed

Apstiprināti grozījumi MK noteikumos audzēkņu zināšanu pilnveidei eksaktajos mācību priekšmetos

2016.gada 8. martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu. Grozījumi paredz iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā vispārizglītojošos mācību priekšmetus.

Paralēli tika mainīts arī izglītības jomu procentuālais sadalījums, lai nodrošinātu minētajiem mācību priekšmetiem atbilstošu stundu skaitu. Grozījumi paredz, samazinot profesionālajiem mācību priekšmetiem specialitātē atvēlēto laiku, palielināt arī citu mācību saturā obligāti iekļaujamo tēmu daudzumu un apjomu, piemēram, veselības izglītībai, vides izglītībai, izglītībai darba vides drošības jomā un izglītībai valsts aizsardzības jomā.

Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1. septembrī, un tajos ietvertais tiesiskais regulējums tiek attiecināts uz audzēkņiem, kuri mācības uzsāks 2016.gada 1. septembrī.

Ar Ministru kabinetā apstiprināto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu“” var iepazīties MK mājas lapā.

 

Avots: MK

22.03.2016.

error: Content is protected !!