RSS Feed

Publikācijas 2004-2019

 

Īss ieskats profesionālajā izglītībā – 2018. gada apkopojums

2019. gada marts EN

Profesionālā izglītība Eiropā: Latvija 2018

2019. gada februāris  EN

Latvija – 2018 Prasmju prognozes

2019. gada februāris  EN

Cedefop publiskā aptauja par profesionālo izglītību Eiropā: Latvija

2018. gada decembris  EN

Neaktīvo un bezdarbnieku informēšanas pasākumi Latvijā 2018

EN

Latvijā trūks speciālisti ar profesionālo izglītību

2018. gada novembris  EN

Latvija: Nozaru kvalifikāciju struktūras kā atbalsts profesionālās izglītības attīstībai

2018.gada jūlijs  EN

Latvija: jauno profesionāļu meistarības konkurss „SkillsLatvia 2018”

2018.gada maijs  EN

Profesionālās izglītības un apmācības politikas attīstība 2015. – 2017. gadam Latvijā

EN

vet2016

Profesionālā izglītība Latvijā 2016

EN

cover_8107_en

Ieskats profesionālā izglītība Latvijā 2016

2017.gada marts   EN

149036693245486

Pamatprasmes profesionālajā izglītībā – Latvija 2016   EN

149036716613455

Atbalsts skolotājiem un pasniedzējiem profesionālās izglītības attīstībā – Latvija 2016   EN

Profesionālā izglītība Latvijā 2015

Īss apraksts

2016.gada marts   LV   EN

149036724351423

Eiropas apskats par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu – Latvija 2016

EN

Ieskats Latvijas profesionālajā izglītībā 2015

2016.gada februāris   LV   EN

pages_from_lv_2014_innovations_in_vet

Inovācijas profesionālajā izglītībā Latvijā 2014

EN

latvia-wbl

Māceklības tipa shēmas un strukturētas darba vidē balstītu mācību programmas Latvijā 2014

EN

Meklēt publikācijas Eiropas plašākajā profesionālās izglītības literatūras datu bāzē

Cedefop Eiropas profesionālās izglītības un apmācību politikas terminoloģija (2014). 130 jēdzienu izlase. 2. izdevums

_______________________________________________________________

Nacionālie ziņojumi

JAUNUMS Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 8. izdevums, 2018 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 7. izdevums, 2016 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 6. izdevums, 2014 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 5. izdevums, 2013 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 4. izdevums, 2012 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 3. izdevums, 2011 LV EN

Vocational education and training in Latvia. Country report. Second issue. 2010

Vocational education and training in Latvia. Country report. First issue. 2009

Citu valstu ziņojumi:

_______________________________________________________________

 

Politikas ziņojumi

Stiprāka profesionālā izglītība labākai dzīvei

Cedefop ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību no 2010. līdz 2014.gadam Eiropā

2015.gada marts

A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-2010. 2010

National ReferNet report on progress in the policy priority areas for vocational education and training in Latvia (2002-2008). 2008

Nacionālais Refernet ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību Latvijā (2002-2008), saīsinātais variants. 2008

_______________________________________________________________

Nacionālais pētniecības ziņojums

National Research Report (NRR) Latvia 2009

_______________________________________________________________

Latviski iztulkotās CEDEFOP publikācijas

Globālais reģionālo un nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru pārskats 2017 (Global inventory of regional and national qualifications frameworks 20172017)

Mācīšanās rezultātu definēšana, rakstīšana un pielietošana (Defining, writing and applying learning outcomes, 2017)

Atzīšana un atvērtie izglītības resursi (Validation and open educational resources (OER), 2016)

Neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanas pārraudzība (Monitoring the use of validation of non-formal and informal learning, 2016)

Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanai (European guidelines for validation of non-formal and informal learning, 2015)

5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību (Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education, 2014)

Eiropas valstu NKI līmeņu aprakstu analīze un pārskats (Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries, 2013)

Starptautiskās kvalifikācijas (International qualifications, 2012)

Jūsu ieguvumi no profesionālās izglītības: Iedzīvotāju sociālie ieguvumi no profesionālās izglītības (Vocational education and training is good for you: The social benefits of VET for individuals, 2011)

Prasmes videi draudzīgiem darbiem (Skills for green jobs, 2010)

Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības vērtēšanai (European guidelines for validating non-formal and informal learning, 2009)

Pāreja uz mācīšanās rezultātiem – Konceptuālas, politiskas un praktiskas norises Eiropā (The shift to learning outcomes – Conceptual, political and practical developments in Europe, 2008)

_______________________________________________________________

CEDEFOP publikācijas

Publikācijas

 • Briefing note – From ‘greenovators’ to ‘green’ minds: key occupations for the gr …
  Green occupations encompass not only those powering ‘green’ technological change and infrastructure, but also those that support the shift towards new, more circular sustainable EU economi
 • Briefing note – Lifelong guidance for persons with disabilities
  Cedefop, together with its CareersNet partners in EU Member States and beyond, has collected examples of lifelong guidance policies and practices that support the rights and opportunities
 • Arhīvs »

  Paziņojumi īsumā

 • Briefing note – From ‘greenovators’ to ‘green’ minds: key occupations for the gr …
  Green occupations encompass not only those powering ‘green’ technological change and infrastructure, but also those that support the shift towards new, more circular sustainable EU economi
 • Briefing note – Lifelong guidance for persons with disabilities
  Cedefop, together with its CareersNet partners in EU Member States and beyond, has collected examples of lifelong guidance policies and practices that support the rights and opportunities
 • Arhīvs »

  Ikmēneša jaunumu izdevums »

  _______________________________________________________________

  Meklēt UNESCO-UNEVOC (Starptautiskais tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības centrs) publikāciju datu bāzē

  error: Content is protected !!