RSS Feed

Noslēgusies pieteikšanās Jauniešu garantijas mācībām

Līdz 2018. gada 31. augustam interesentiem bija iespēja pieteikties Jauniešu garantijas mācībām. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotās Jauniešu garantijas mācības notiek jau kopš 2014. gada. Jauniešu garantijas mācībām varēja pieteikties pretendenti no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nav pilna laika studenti, kā arī tie, kuri atrodas akadēmiskajā vai bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Lasīt vairāk »7208 iedzīvotāji pieteikušies mācībām pieaugušajiem otrajai kārtai

ES fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (01.01.2017.-31.12.2022.), kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru otrajā pieteikšanās kārtā saņemti 7565 pieteikumi mācībām 63 profesionālās izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk »Panākta vienošanās par darba tirgū vajadzīgajām kvalifikācijām

2018. gada martā izglītotāji un darba devēji vienojās par profesionālajām kvalifikācijām, kuras būs nepieciešamas darba tirgū.

Lasīt vairāk »Jauns Profesiju klasifikators

2016. gada 23.maijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”. Profesiju klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā.

Lasīt vairāk »Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas veicinās nodarbināto profesionālo kompetenču pilnveidi

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets pieņēma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumus.

Lasīt vairāk »Izveidota trīs ministru Nodarbinātības padome

2016.gada 8. jūlijā pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas tika nodibināta trīs ministru – ekonomikas, izglītības un zinātnes un labklājības ministru – Nodarbinātības padome.

Lasīt vairāk »Jauniešu garantijas pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai

Jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā kopš 2014. gada 1. janvāra tiek īstenota iniciatīva „Jauniešu garantija“, kuras ietvaros jauniešiem tiek piedāvāts kvalitatīvs un viņu vajadzībām atbilstošs aktīvā darba tirgus politikas pasākums vai iespēja iesaistīties profesionālās izglītības programmās, kas rada iespēju īsā laikā (1-1,5 gadi) iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū. Jauniešu garantijas mērķa grupa Latvijā ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Lasīt vairāk »LDDK projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īsteno projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (01.09.2014.-31.08.2017.).

Lasīt vairāk »Izstādes „Skola 2015” laikā forumi par darba vidē balstītām mācībām

Izglītības izstādes “Skola 2015” laikā (27.02.-1.03.2015.) Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera organizē forumus par darba vidē balstītām mācībām. Uz forumiem ir aicināti jaunieši, viņu vecāki, skolotāji, karjeras konsultanti.

Lasīt vairāk »Tiešsaistē pieejami diskusiju video par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

2015. gada janvārī Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums „Dynamic University” uzsāka diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”. Diskusijas notiek ES Mūžizglītības programmas projekta „VET to Work transition” ietvaros.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!