RSS Feed

Uzmanības centrā profesionālās izglītības pedagogu mācības

Šī gada 25.oktobrī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Starptautisko Darba organizāciju (ILO) rīkotais seminārs par tēmu “Profesionālās izglītības pedagogu mācības un attīstība Latvijā”.

Lasīt vairāk »Grozījumi darba samaksas noteikumos profesionālās izglītības skolotājiem

2016.gada 15. jūlijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 2. oktobra noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”. Līdz ar to jaunais pedagogu darba samaksas modelis ar šī gada 1. septembri tieši skars arī profesionālās izglītības iestāžu skolotājus.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības iestāžu skolotāju tālākizglītībai apstiprina finansējumu EUR 6,5 milj. apmērā

2016.gada 3. maijā valdība apstiprināja „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumus”. Šim mērķim kopējais plānotais finansējums ir EUR 6,5 miljoni, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir EUR 5,5 miljoni, bet valsts budžeta līdzfinansējums – gandrīz EUR 1 miljons.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības iestādes var lepoties ar izcilību audzināšanas stundās

2014.gada decembrī noslēdzās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētais konkurss par labāko klases audzināšanas stundu. Konkursa gaitā skolotāji bija aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus.

Lasīt vairāk »Valdība apbalvo „EuroSkills 2014” uzvarētājus un viņu skolotājus

2014.gada 15. decembrī Ministru kabinets apstiprināja apbalvojumu – Ministru kabineta diplumu un naudas balvu – piešķiršanu tiem Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņim un jaunajiem profesionāļiem, kuri guva panākumus starptautiskā jauno profesionāļu meistarības konkursa „EuroSkills 2014”. Apbalvojumus saņems arī uzvarētāju skolotāji, kas palīdzēja jauniešiem sagatavoties starptautiskajam meistarības konkursam.

Lasīt vairāk »„Q-Placements” treneru mācības par prakšu kvalitātes uzlabošanu

2014.gada oktobrī projekta „Q-Placements” ietvaros Rīgā notika trīs dienu mācības treneru grupai no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas un Nīderlandes. Semināra galvenā tēma bija prakšu organizācijas un norises kā arī prakšu izvērtēšanas kvalitāte sākotnējā profesionālajā izglītībā. Seminārā piedalījās pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Dalībnieki izmantoja dažādas metodes, lai apzinātu vājās vietas katrā prakses posmā un meklētu piemērotus risinājumus prakšu kvalitātes uzlabošanai.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības pedagogi no 1.septembra saņems piemaksas par kvalitāti

Sākot no 2014.gada 1.septembra, visu profesionālās izglītības pedagogu darba samaksa tiks diferencēta atbilstīgi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātiem.
Lasīt vairāk »VIAA seminārs karjeras speciālistiem izglītības sistēmā (8.02.2013.)

2013.gada 8. februārī no pulksten 10:00-15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru „VIAA informatīvais un metodiskais atbalsts karjeras speciālistiem izglītības sistēmā”, kas notiks Valsts administrācijas skolā (Raiņa bulvāris 4, Rīga).

Lasīt vairāk »Rudens brīvlaikā semināri par karjeras atbalstu riska grupu jauniešiem

2012.gada rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē divu dienu seminārus „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā”, kas notiks Rīgā, Cēsīs, Jelgavā un Rēzeknē.

Lasīt vairāk »Seminārs karjeras izglītības speciālistiem „Elektroniskās darbu mapes karjeras atbalstam” (9.11.2012.)

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments organizē semināru „Elektroniskās darbu mapes karjeras atbalstam”, kas notiks 9. novembrī no pulksten 10:30 līdz 15:30 Valsts administrācijas skolā (Raiņa bulvārī 4, Rīgā). Seminārs tiek organizēts Euroguidance programmas ietvaros un ir paredzēts skolotājiem – karjeras konsultantiem un citiem izglītības darbiniekiem, kas specializējušies jauniešu karjeras attīstībā.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!