RSS Feed

Rudens brīvlaikā semināri par karjeras atbalstu riska grupu jauniešiem

2012.gada rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē divu dienu seminārus „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā”, kas notiks Rīgā, Cēsīs, Jelgavā un Rēzeknē.

Semināri ir paredzēti 5.-9. klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, direktoru vietniekiem un skolotājiem – karjeras konsultantiem.

Semināri rada iespēju iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem darbā ar skolēniem un jauniešiem, kuriem trūkst mācību motivācijas un ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību) un pašmotivētu lēmumu pieņemšanu.

Plašāk par semināru norises vietām, darba programmām kā arī kontaktpersonām skatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.

Avots: VIAA

19.10.2012.

error: Content is protected !!