RSS Feed

Seminārs karjeras izglītības speciālistiem „Elektroniskās darbu mapes karjeras atbalstam” (9.11.2012.)

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments organizē semināru „Elektroniskās darbu mapes karjeras atbalstam”, kas notiks 9. novembrī no pulksten 10:30 līdz 15:30 Valsts administrācijas skolā (Raiņa bulvārī 4, Rīgā). Seminārs tiek organizēts Euroguidance programmas ietvaros un ir paredzēts skolotājiem – karjeras konsultantiem un citiem izglītības darbiniekiem, kas specializējušies jauniešu karjeras attīstībā.

Darbu mape jeb „portfolio” ir plaši izmantota mācību metode, kas daudzviet pasaulē ir pārcelta interneta vidē, radot „e-portfolio”. Seminārā tiks aplūkota Latvijas speciālistu pieredze, mūsu jauniešu un skolotāju gatavība darbu mapes veidot e-vidē un izmantot e-vidi karjeras plānošanai.

Lai reģistrētu savu dalību seminārā, līdz 6. novembrim jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma.

Vairāk informācijas pa tālruni 67830838 vai rakstot uz e-pasta adresi ilze.jansone @ viaa.gov.lv.

Avots: VIAA

19.10.2012.

error: Content is protected !!