RSS Feed

Sākas mācības profesionālās izglītības skolotājiem projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros

Projekts „Droša skola – drošs darbs” tiek īstenots jau otro gadu. Kā viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir profesionālās izglītības iestāžu darbinieku un praktisko mācību priekšmetu skolotāju izglītošana drošas mācību un darba vides darba aizsardzības jautājumos, jo skolotāji ir atbildīgi par jauniešu sagatavošanos profesionālam un praktiskam darbam ražošanas uzņēmumos.

Arī šogad projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros profesionālās izglītības iestāžu skolotāji un darbinieki varēs iegūt vispusīgas zināšanas darba aizsardzības jautājumos, apmeklējot nozares uzņēmumus. Iegūtās zināšanas ļaus skolotājiem mācību procesā palīdzēt jauniešiem veidot izpratni par drošu darba vidi izpratni un drošiem darba paņēmieniem, lai novērstu bīstamu un veselībai kaitīgu faktoru ietekmi darba procesā.

Projekta ietvaros izstrādāts praktisks mācību kurss profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem par darba aizsardzības jautājumiem atbilstošā nozares reģiona industriālajā uzņēmumā, piesaistot Latvijas labāko industriālo uzņēmumu darba aizsardzības speciālistus. Praktiskās mācības Latvijas industriālajos uzņēmumos darba aizsardzības jomā notiks no 2012.gada 5. oktobra līdz 14. decembrim projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros. Šogad plānots mācībās iesaistīt līdz 500 skolotājiem no visām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta īstenošanā piedalās Latvijas Darba devēju konfederācija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija. Projektu atbalsta LR Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija, AS „Severstaļlat”, AS „Inspecta Latvia”, SIA „Out Loud”.

Ar uzņēmumu, kuros plānota profesionālās izglītības iestāžu skolotāju praktiskās mācības projekta „Droša skola – drošs darbs 2012” ietvaros, sarakstu, mācību vizītes programmu, pieteikuma formu un citu informāciju par projektu var iepazīties mājas lapā: www.inspecta.lv.

Dalībai mācībās var pieteikties līdz 12. oktobrim pa e-pastu nelda.elsina @ inspecta.com, pa tālruni 67607900 vai mobilo tālruni 26450388.

Avots: IZM

28.09.2012.

error: Content is protected !!