RSS Feed

Starptautiskā konferencē vērtē Baltijas Māceklības alianses projekta rezultātus

2017.gada 25. janvārī viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija” notika starptautiska konference “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” (BAfA for Innovative VET).

Lasīt vairāk »Izveidota trīs ministru Nodarbinātības padome

2016.gada 8. jūlijā pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas tika nodibināta trīs ministru – ekonomikas, izglītības un zinātnes un labklājības ministru – Nodarbinātības padome.

Lasīt vairāk »Preventīvie pasākumi priekšlaicīgi mācības pārtraukušo bērnu un jauniešu skaita samazināšanai

2016.gada 3. maijā valdībā tika skatīts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais konceptuālais ziņojums „Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ieviešanu”.

Lasīt vairāk »Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tiek apspriestas profesionālās izglītības strukturālās reformas

2016.gada 15. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par strukturālo reformu īstenošanas gaitu profesionālajā izglītībā un turpmākajiem soļiem to īstenošanā.

Lasīt vairāk »Apstiprināts plāns karjeras izglītībai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam

2015.gada 30. decembrī ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu tika apstiprināts „Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam”. Plānu sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam. Plāns paredz nodrošināt karjeras izglītības sistēmas attīstību un pakalpojumu pieejamību.

Lasīt vairāk »Palielināts finansējums valsts budžeta stipendijām profesionālās izglītības audzēkņiem

31. augustā noslēdzās Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kura ietvaros profesionālās izglītības iestāžu sekmīgajiem audzēkņiem bija iespēja saņemt palielinātas mērķstipendijas atbilstoši sekmēm.

Lasīt vairāk »Turpināsies vērienīga profesionālās izglītības iestāžu modernizācija

2015.gada 24.februārī Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai”.

Lasīt vairāk »Jauns mūžizglītības projekts Izglītības un zinātnes ministrijā

2015.gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas līdzfinansētu projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”. Projekta mērķis ir iesaistīt mūžizglītībā lielāku skaitu cilvēku.

Lasīt vairāk »Uzsākta ECVET aktivitāte

Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) no 2014.gada 1. aprīļa līdz 2015.gada 31. martam īsteno ECVET aktivitāti, kuras ietvaros tiek atbalstīts četru nacionālo ekspertu darbs. Aktivitāte tiek ieviesta Eiropas Savienības Erasmus+ 2014. gada programmas ietvaros.

Lasīt vairāk »Latvija un Šveice sadarbosies profesionālajā izglītībā

2014.gada 17. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Šveices Konfederācijas Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāts parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā. Memorands paredz sadarbību un pieredzes apmaiņu starp abu valstu izglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem un sociālajiem partneriem.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!