RSS Feed

Latvija un Šveice sadarbosies profesionālajā izglītībā

2014.gada 17. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Šveices Konfederācijas Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāts parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā. Memorands paredz sadarbību un pieredzes apmaiņu starp abu valstu izglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem un sociālajiem partneriem.

Sadarbībā ar Šveici tiks veicināta Latvijas profesionālās izglītības prestiža celšana un attīstītas darba vidē balstītas mācības. Sadarbībai tiks izmantoti gan abu valstu, gan starptautiskie finanšu resursi.

Saprašanās memorands ar Šveici ir jau trešā starpvalstu vienošanās par sadarbību profesionālās izglītības jomā. 2012.gadā IZM parakstīja Vācijas, Spānijas, Portugāles, Grieķijas, Slovākijas, Itālijas un Latvijas sadarbības memorandu, bet 2013.gadā tika parakstīta nodomu deklarācija par Latvijas un Vācijas sadarbību profesionālajā izglītībā.

 

Avots: IZM

1.10.2014.

error: Content is protected !!