RSS Feed

Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju ietverti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

2017. gada 13. jūnijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par Latvijas izglītības klasifikāciju. Noteikumi tika izstrādāti Latvijas izglītības klasifikācijas salīdzināšanai ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-F 2013), kā arī tajos ir noteikti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi un tiem atbilstoši zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti.

Lasīt vairāk »Ar starptautisku konferenci Akadēmiskās informācijas centrs atklāj Latvijas Kvalifikāciju datubāzi

2016. gada 27. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci, kuras laikā tika atklāta Latvijas Kvalifikāciju datubāze. Konferences mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Latvijas Kvalifikāciju datubāzes saturu un tās izveidošanas procesu. Eiropas Komisijas pārstāve uzsvēra kvalifikāciju salīdzināmības nozīmi Jaunās prasmju programmas Eiropai kontekstā un starptautiskie eksperti dalījās pieredzē, veidojot kvalifikāciju datubāzes savās valstīs.

Lasīt vairāk »Pieņemti MK noteikumi, kas nodrošinās profesionālās izglītības atbilstību EKI prasībām

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.5.2. specifisko atbalsta mērķi „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”.

Lasīt vairāk »No 2017.gada 1. janvāra profesionālās izglītības un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos jānorāda atbilstošais LKI līmenis

2016.gada 5.aprīlī Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus Nr. 194 „Grozījumi MK 2005.gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti””.

Lasīt vairāk »Izglītības likums nosaka astoņu līmeņu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru

2015.gada 18. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.1 pants).

Lasīt vairāk »Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi pielīdzināti profesionālās kvalifikācijas līmeņiem

2015.gada 23. aprīlī Saeima pieņēma Grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no pieņemtajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Lasīt vairāk »Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (23.04.2015.) palielina darba devēju lomu

23. aprīlī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Ar šiem grozījumiem likumā pieaug darba devēju un citu sociālo partneru iesaiste profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā.

Lasīt vairāk »AIC seminārs par mācīšanās rezultātos balstītu atzīšanu profesionālajā izglītībā

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru „Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā”, kas notika viesnīcā „Avalon”, Rīgā. Seminārs bija paredzēts profesionālās izglītības iestāžu, IZM, VISC, IKVD pārstāvjiem, iepriekšējās izglītības atzīšanas ekspertiem, kā arī darba tirgus pārstāvjiem.

Lasīt vairāk »Apstiprināts jauns otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

2014.gada 26. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos „Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »Starptautiskā konference „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?” Rīgā (23.10.2012.)

23. oktobrī (2012) Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas Nacionālais koordinācijas punkts rīkoja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?”, kas notika viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā).

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!