RSS Feed

Ogres tehnikumam balva “Saules laiva” par ieguldījumu pieaugušo neformālajā izglītībā

2018.gada 8.februārī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) paziņoja, ka 2017. gada labākais pieaugušo neformālās izglītības sniedzējs ir Ogres tehnikums, kas saņēma balvu “Saules laiva”. Tā ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Lasīt vairāk »Īstenos atbalsta pasākumus nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījušas vienošanos par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta īstenošanu, kurā plānots pilnveidot pieaugušo profesionālo kompetenci ar mērķi palielināt strādājošo konkurētspēju un veicināt produktivitātes pieaugumu.

Lasīt vairāk »Starptautiskā konferencē vērtē Baltijas Māceklības alianses projekta rezultātus

2017.gada 25. janvārī viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija” notika starptautiska konference “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” (BAfA for Innovative VET).

Lasīt vairāk »Konference par pieaugušo izglītību Latvijā un Eiropā

2016.gada 27.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja starptautisku konferenci “Pieaugušo neformālās izglītības jautājumi”, kurā pieaugušo izglītības profesionāļi un eksperti vērtēja situāciju pieaugušo izglītībā Latvijā, kā arī analizēja citu Eiropas valstu pieredzi, organizējot pieaugušo izglītību.

Lasīt vairāk »Latvijas profesionālajā izglītībā ieviesīs EQAVET indikatorus un pamatprincipus

Ar 2016.gada aprīli Izglītības kvalitātes valsts dienests kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) nacionālais koordinators Latvijā īsteno Erasmus+ projektu „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”.

Lasīt vairāk »Pieņemti MK noteikumi, kas nodrošinās profesionālās izglītības atbilstību EKI prasībām

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.5.2. specifisko atbalsta mērķi „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”.

Lasīt vairāk »Publicētas vadlīnijas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgiem semināriem

Kopīgu semināru organizēšana prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir metode, kā nodrošināt prakšu kvalitāti uzņēmumos. Prakšu kvalitāte ir atkarīga no profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības. Ir nepieciešama saziņa starp prakšu vadītājiem no skolas un uzņēmuma un pašu praktikantu visā prakses laikā.

Lasīt vairāk »Valsts izglītības satura centrs saņem projektu kvalitātes balvu „Spārni 2015”

9. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015”. Projektu konkursā piedalījās 2011.-2013. gada ES Mūžizglītības programmu Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektu īstenotāji no visas Latvijas. Sešās nominācijās balvas saņēma astoņi ilgtspējīgākie projekti.

Lasīt vairāk »Turpinās darba vidē balstītu mācību īstenošanas pilnveide

Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas tiek apgūtas profesionālās izglītības iestādē. Šī mācību forma ir Eiropas Savienībā atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt audzēkni iesaistīties profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »LDDK projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īsteno projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (01.09.2014.-31.08.2017.).

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!