RSS Feed

Īstenos atbalsta pasākumus nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījušas vienošanos par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta īstenošanu, kurā plānots pilnveidot pieaugušo profesionālo kompetenci ar mērķi palielināt strādājošo konkurētspēju un veicināt produktivitātes pieaugumu.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 25 353 413 eiro, tai skaitā ESF finansējums 21 550 401 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 eiro. To plānots īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Personām vecumā no 25 gadiem projekts „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sniegs iespēju apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmas un neformālās izglītības programmas, iegūt atzīšanas apliecinājumus ārpus formālā ceļā iegūtajām zināšanām, prasmēm un profesionālajai kompetencei, kā arī sniegs atbalsta pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās. Sadarbībā ar pašvaldībām projektā paredzēts izveidot pamatu vienotai un ilgtspējīgai pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai.

Daļu atbalsta paredzēts novirzīt arī personām vecumā no 45 gadiem, kuras nodarbinātas zemas kvalifikācijas darbos un tuvākā nākotnē visvairāk pakļautas bezdarba riskam. Visām projekta mērķa grupām būs pieejami arī karjeras konsultanta pakalpojumi. Kopumā projekts aptvers vairāk nekā 38 tūkstošus personu.

Lasīt vairāk par projektu šeit.

 

Avots: VIAA

05.02.2017.

error: Content is protected !!