RSS Feed

Valsts izglītības satura centrs saņem projektu kvalitātes balvu „Spārni 2015”

9. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015”. Projektu konkursā piedalījās 2011.-2013. gada ES Mūžizglītības programmu Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektu īstenotāji no visas Latvijas. Sešās nominācijās balvas saņēma astoņi ilgtspējīgākie projekti.

Nominācijā „2011. un 2012. gada ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekti” projektu kvalitātes balvu „Spārni 2015” saņēma Valsts izglītības satura centrs (VISC) par projektu „Hanzas tradīcijas profesionālās izglītības un mācību mobilitātes stratēģijām, lai veicinātu profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes” (HansaVET).

VISC vadībā projektā HansaVET ir izstrādāta metodika starptautisko prakšu/mobilitāšu organizatoriem. Metodika paredz profesionālo izglītības iestāžu sadarbību ar prakses uzņēmumiem, veicinot uzņēmējspēju attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem. Metodikas mērķis ir sniegt iespēju audzēkņiem kļūt konkurētspējīgiem gan vietējā, gan Eiropas darba tirgū, gan radīt interesi par uzņēmējdarbību. Projekta HansaVET mācību metodika uzņēmējspēju attīstībai ir aprobēta semināros Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā, un to ir augsti novērtējuši mācību semināru dalībnieki. Projekta laikā sagatavoti 13 treneri un izglītots 231 profesionālās izglītības pedagogs.

Projekta inovācija balstās uz Interreg projekta „Baltic Training Programme” izstrādāto metodiku, paredzot to daļēju ieviešanu vairākās Baltijas jūras reģiona valstu profesionālās izglītības sistēmās. Projekts īstenots no 2011 līdz 2013.gadam, un tā dalībvalstis ir Latvija (VISC – projekta koordinators), Vācija, Zviedrija, Igaunija, Lietuva.
Informācija par projektu pieejama projekta tīmekļa vietnē.

Eiropas Komisija (EK) savā vēstulē VISC pateicas par ieguldītā darba kvalitāti un inovatīvu pieeju, kā arī pauž, ka EK Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta ekspertu komisija minēto projektu izvēlējusies kā veiksmes stāstu.

 

Avots: VISC

11.12.2015.

error: Content is protected !!