RSS Feed

Profesionālās izglītības iestādes var lepoties ar izcilību audzināšanas stundās

2014.gada decembrī noslēdzās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētais konkurss par labāko klases audzināšanas stundu. Konkursa gaitā skolotāji bija aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus.

Konkursa mērķis bija dot iespēju skolotājiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (piemēram, cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem.

Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā uzvarēja J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolotāja Jolanta Klamere, bet Izcilības rakstus saņēma Rēzeknes vakara vidusskolas skolotāja Liene Poiša un Ogres tehnikuma skolotāja Ramona Polmane.

Konkurss tika organizēts kustības „Draudzīga skola” ietvaros, un tajā piedalījās vairāk nekā 50 skolotāju darbu, ko izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības satura centra pārstāvji.

 

Avots: Labklājības ministrija

9.01.2015.

error: Content is protected !!