RSS Feed

„Q-Placements” treneru mācības par prakšu kvalitātes uzlabošanu

2014.gada oktobrī projekta „Q-Placements” ietvaros Rīgā notika trīs dienu mācības treneru grupai no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas un Nīderlandes. Semināra galvenā tēma bija prakšu organizācijas un norises kā arī prakšu izvērtēšanas kvalitāte sākotnējā profesionālajā izglītībā. Seminārā piedalījās pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Dalībnieki izmantoja dažādas metodes, lai apzinātu vājās vietas katrā prakses posmā un meklētu piemērotus risinājumus prakšu kvalitātes uzlabošanai.

Semināra laikā notika arī turpmāko nacionālo semināru plānošana. Šie semināri partnervalstīs sāksies jau novembrī. Nacionālajos semināros kopā mācīsies prakšu vadītāji no uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm. Projekta ietvaros Latvijā plānoti pieci pilotsemināri dažādos Latvijas novados.

Projekts „Q-Placements: VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements and Apprenticeships: Introducing Q-Placements Model” – „Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.2013-1-LV1-LEO05-05342).

„Q-Placements” projektu īsteno seši partneri: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Mācību un konsultāciju centrs SIA „Baltic Bright” (Latvija), Profesionālās izglītības iestāžu asociācija MBO Raad (Nīderlande), Profesionālās izglītības institūts (Slovēnija) un Terrassas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Spānija).

Plašāk par projektu „Q-Placements” skatīt šeit.

 

Avots: VISC

24.10.2014.

error: Content is protected !!