RSS Feed

Par starptautiskiem sasniegumiem apbalvos arī profesionālās izglības audzēkņus un viņu skolotājus

Līdz šim Ministru kabineta (MK) Diplomu varēja saņemt audzēkņi un skolēni (un pedagogi) par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šāds apbalvojums turpmāk tiks piešķirts arī profesionālās izglītības audzēkņiem un absolventiem par gūtajiem sasniegumiem starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos, kā arī augstākās izglītības iestāžu studējošajiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos un sacensībās.

Diploma piešķiršana ietver arī noteiktu naudas balvu. Diplomus un naudas balvas varēs saņemt arī pedagogi un speciālisti, kas konkursantiem palīdzēja sagatavoties profesionālās meistarības konkursiem. To nosaka grozījumi MK 2010.gada 5. oktobra noteikumos Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”, kas stājās spēkā 2014.gada 3. oktobrī.

Latvijas pārstāvji regulāri piedalās un gūst labus panākumus pasaules un Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursos jeb profesiju olimpiādēs WorldSkills un EuroSkills.

Grozītie MK noteikumi

 

Avots: MK

24.10.2014.

error: Content is protected !!