RSS Feed

VIAA seminārs par ECVET principiem (10.12.2014.)

10. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra ECVET aktivitātes ietvaros organizēja semināru „ECVET pamatprincipi mobilitātēm”, kas bija pirmais šāda veida pasākums par ECVET jautājumiem. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par ECVET principu ieviešanu Latvijā, veicinot izpratni par ECVET elementu pielietojumu un iekļaušanu profesionālās izglītības īstenošanā.

Pasākumā piedalījās 62 pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Akadēmiskā informācijas centra un nevalstiskajām organizācijām.

Seminārā tika pārrunāti šādi jautājumi: mobilitātes instrumenti un ECVET elementi; ECVET ģeogrāfiskā mobilitāte; reformas profesionālajā izglītībā, kas veicina ECVET principu izmantošanu; praktiski piemēri par ECVET elementu izmantošanu. Semināra dalībnieki grupās apsprieda jautājumus par iespējām ieviest ECVET principus Latvijas profesionālajā izglītībā.

Vairāk informācijas par semināru skatīt VIAA mājas lapā (VIAA mājas lapa > Erasmus+ > ECVET aktivitāte > Pasākumi Latvijā).

 

Avots: VIAA

15.12.2014.

error: Content is protected !!