RSS Feed

Izveidoti divi jauni profesionālās izglītības kompetences centri

2014.gada oktobrī un novembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu divām profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai un Valmieras Profesionālajai vidusskolai.

28. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai. Līdz ar jauno statusu vidusskola no 2014. gada 1. novembra ieguva citu nosaukumu „Daugavpils Būvniecības tehnikums”.

Savukārt 25. novembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu Valmieras Profesionālajai vidusskolai, kas no 2014.gada 1.decembra ieguva nosaukumu „Valmieras tehnikums”.

Līdz ar to Latvijā jau ir trīspadsmit profesionālās izglītības kompetences centri. Lai iegūtu profesionālās izglītības kompetences centra statusu, izglītības iestādei ir jāatbilst virknei paaugstinātu kritēriju gan attiecībā uz izglītības kvalitātes rādītājiem, gan papildus funkciju nodrošināšanu.

 

Avots: MK

9.01.2015.

error: Content is protected !!