RSS Feed

VIAA semināri par karjeras atbalstu profesionālās izglītības iestādēs

2014.gada novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsāka semināru „Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē” pirmo sesiju. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Semināri ir paredzēti profesionālās izglītības kompetences centru vadītājiem, lai palīdzētu meklēt risinājumus karjeras atbalsta funkciju nodrošināšanai profesionālās izglītības iestādēs.

Semināru mērķis ir izstrādāt mācību procesā integrēta karjeras atbalsta programmu profesionālās izglītības iestādē, balstoties uz karjeras izglītības pamatnostādnēm un labās prakses piemēriem.

Semināru otrā sesija notiks 2015.gada sākumā.

 

Avots: VIAA

9.01.2015.

error: Content is protected !!