RSS Feed

Grozījumi darba samaksas noteikumos profesionālās izglītības skolotājiem

2016.gada 15. jūlijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 2. oktobra noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”. Līdz ar to jaunais pedagogu darba samaksas modelis ar šī gada 1. septembri tieši skars arī profesionālās izglītības iestāžu skolotājus.

Saskaņā ar grozījumiem turpmāk mācību priekšmetu skolotāju darba slodze būs 30 stundu nedēļā vai 1320 stundu gadā. Minimālā darba samaksa par likmi būs EUR 680.

Lai veicinātu augsti kvalificētu nozares speciālistu piesaisti skolotāja darbam, profesionālās izglītības iestādes profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem tiek noteikta piemaksa līdz 20% no mēneša darba algas. Tāpat kā vispārējā izglītībā skolotāju atalgojumam ir noteikts 13,5% papildu finansējuma fonds, kas paredzēts par papildu pienākumu veikšanu un izcilību.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu skolotāju darba samaksas palielināšanu, papildus šim mērķim tiks novirzīti EUR 5,8 miljoni gadā. Šie līdzekļi rasti Izglītības un zinātnes ministrijas esošā budžeta ietvaros un nav saistīti ar papildu finansējuma pieprasījumu no valsts budžeta.

Lasīt MK noteikumus

 

Avots: MK

19.08.2016.

error: Content is protected !!