RSS Feed

Profesionālās izglītības pedagogi no 1.septembra saņems piemaksas par kvalitāti

Sākot no 2014.gada 1.septembra, visu profesionālās izglītības pedagogu darba samaksa tiks diferencēta atbilstīgi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātiem.

Pedagogi, kas ieguvuši 3., 4. un 5. pakāpi, saņems fiksētas piemaksas attiecīgi 31,87 euro, 79,68 euro un 99,60 euro mēnesī. To nosaka 2014.gada 17.jūnijā un 12.augustā Ministru kabinetā (MK) pieņemtie grozījumi noteikumos, kas nosaka profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas aprēķinus un kas stāsies spēkā 2014.gada 1.septembrī. Līdz minētajam datumam piemaksu par darba kvalitāti saņēma tikai Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pakāpes ieguvušie pedagogi.

Profesionālās izglītības pedagogu darba samaksu regulē:

Pedagogu darba samaksas noteikumi

Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas

Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo

Avots:MK

error: Content is protected !!