RSS Feed

7208 iedzīvotāji pieteikušies mācībām pieaugušajiem otrajai kārtai

ES fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (01.01.2017.-31.12.2022.), kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru otrajā pieteikšanās kārtā saņemti 7565 pieteikumi mācībām 63 profesionālās izglītības iestādēs.

Kopā projekta ietvaros piedāvātajām izglītības iespējām pieteikušās 7208 nodarbinātās personas, no kurām 5% pieteikušās vairākām izglītības programmām. Šis ir ievērojams dalībnieku kāpums, ņemot vērā to, ka pagājušā gada rudenī pieaugušo izglītības projektā pieteicās tikai 5565 iedzīvotāji.

Iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties mācību iespējām 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs:

 • būvniecība;
 • drukas un mediju tehnoloģijas;
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • enerģētika;
 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 • kokrūpniecība;
 • kultūra;
 • ķīmiskā rūpniecība;
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 • transports un loģistika.

Visvairāk pieteikumu tika saņemti transporta un loģistikas nozarē (2197), elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (1605) un ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozarē (667). Vismazāk pieteikumu tika saņemti pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozarē (3) un ķīmiskajā rūpniecībā (12).

Starp izvēlēto mācību programmu veidiem vispopulārākās ir neformālās izglītības programmas (5784 pieteikumi), kam seko profesionālās tālākizglītības programmas (983) un profesionālās pilnveides programmas (889).

No piedāvātajām programmām vispopulārākā ir C kategorijas autovadītāju apmācība ar 1146 pieteikumiem (transporta un loģistikas nozare). Lielu popularitāti arī ir ieguvusi Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar 735 pieteikumiem (IKT nozare).

Dalībniekiem vēl ir jāsaņem mācību pieteikuma apstiprinājums, lai jūnija sākumā varētu slēgt mācību līgumu un veikt līdzmaksājumu (10% no mācību maksas). Projekta ietvaros izglītības programmas tiks īstenotas, ja būs saņemts pietiekams iesniegumu skaits. Ja interesentiem mācības uzsākt neizdosies, būs iespēja pieteikties kādā no nākamajām kārtām, kuras plānots izsludināt 2018. gada vasaras beigās un rudens sākumā.

Sīkāk lasīt šeit.

Avots: VIAA

28.05.2018.

error: Content is protected !!