RSS Feed

Diskusiju cikls par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

No 2015.gada janvāra līdz aprīlim Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums Dynamic University organizē diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”.

Diskusijas notiek ES Mūžizglītības programmas projekta „VET to Work transition” ietvaros. Diskusijas ir paredzētas, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kā paaugstināt profesionālās izglītības prestižu, uzlabot profesionālo izglītības konkurētspēju, pieejamību, pievilcību un atbilstību darba tirgus prasībām. Priekšlikumi un rekomendācijas tiks apkopotas un iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī publicētas projekta ziņojumā.

Kopumā paredzētas 12 diskusijas:

 • Profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū, 15.01.2015.
 • Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, praktikantu apdrošināšana, 21.01.2015.
 • Kvalifikācijas eksāmeni un profesionālās kvalifikācijas piešķiršana – darba devēju loma tajos, 28.01.2015.
 • Kā motivēt uzņēmējus piedāvāt prakses vietas, 04.02.2015.
 • Darba vidē balstītas mācības un pilotprojektu mācības, 11.02.2015.
 • Prakšu kvalitāte, prakses vadītāju apmācības, 19.02.2015.
 • Darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma tajā, 03.03.2015.
 • Finansiālais atbalsts audzēknim – stipendija, darba alga, ekipējums, garantijas, 05.03.2015.
 • Mācību metodika un formāts profesionālās izglītības iestādēs, 11.03.2015.
 • Karjeras konsultācijas jautājumi un atbildības, 18.03.2015.
 • Audzēkņu centīgums un motivācijas jautājumi, 26.03.2015.
 • Starptautiskā mobilitāte profesionālajā izglītībā, 02.04.2015.
 • Skatīt plašāku informāciju par projektu un pieteikšanos uz diskusijām

   

  Avots: VIAA

  27.01.2015.

  error: Content is protected !!