RSS Feed

Konkursa „Droša skola 2012” uzvarētāja – Saldus Profesionālā vidusskola (11.07.2012.)

Konkursā „Droša skola 2012” galveno balvu ieguvuva Saldus Profesionālā vidusskola, bet veicināšanas balvas pasniegtas Ogres valsts tehnikumam, profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Valsts tehnikums” un Cīravas arodvidusskolai.

Projektu „Droša skola – drošs darbs” īsteno akciju sabiedrība „Severstaļlat”, projekta partneri ir Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociācija.

Šī projekta un tā laikā īstenoto aktivitāšu mērķis ir samazināt nelaimes gadījumu skaitu darbā, uzlabojot jauno speciālistu zināšanas par darba aizsardzību. Projekta pamatideja ir izveidot vienotu darba aizsardzības prasību informatīvo sistēmu profesionālās izglītības iestādēs un prakses vietās, lai šo prasību ievērošana kļūtu par ikviena audzēkņa, studenta un darbinieka uzvedības normu visā viņu darba dzīves laikā.

Konkursa ietvaros tiek popularizēta skolu labā prakse darba vides jomā, un vērtētas droša darba apguves prasmes, tādējādi mazinot nelaimes gadījumu skaitu mācību un darba vietās. Konkursā skolas tika vērtētas, ņemot vērā audzēkņu rezultātus e-mācību spēlē par darba aizsardzību, konkursa „Profs” rezultātus, skolu pašnovērtējuma ziņojumus un Valsts darba inspekcijas rīcībā esošo informāciju.

Pagājušajā gadā konkursā piedalījās 13 profesionālās skolas, bet šogad jau 22 izglītības iestādes, kopskaitā vairāk nekā 13 000 audzēkņu. Konkursa „Droša skola 2012” apbalvošanas pasākums notika 2012.gada 11. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā.

Avots: IZM

25.07.2012.

error: Content is protected !!