RSS Feed

Pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un skolotājiem „Es Tavu vārdu piesaucu, Latvija!”

Godinot Latvijas Republiku 95.gadadienā, kura tiks atzīmēta 2013.gadā, šajā 2012./2013. mācību gadā tiks rīkots nacionāla mēroga pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un skolotājiem „Es Tavu vārdu piesaucu, Latvija!”. Pasākuma mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā.

Pasākums notiks divās kārtās: pirmā kārta profesionālajās izglītības iestādēs un vēsturiskajos novados un otrā kārta – kulminācija un noslēgums Balvu novada pašvaldībā, ar kuru jau ir sākusies sadarbība pasākuma īstenošanai.

Sākot ar oktobri, tiks izveidotas darba grupas katrā vēsturiskajā novadā, kurās tiks iekļauti profesionāļi interešu izglītībā no profesionālajām izglītības iestādēm, no mūzikas un mākslas skolām, kā arī neatkarīgie eksperti. Vēsturisko novadu darba grupas izstrādās vēsturiskā novada repertuāru, kas saistīts ar konkrēto tēmu: Zemgalei „Mīlestība”, Kurzemei „Draudzība”, Vidzemei „Atbildība”, Latgalei „Gaisma”. Plānots izveidot un par piemiņu no profesionālās izglītības iestādēm Balvu novada pašvaldībai atstāt Amatnieku laukumu.

Atbildīgie par pasākumu vēsturiskajos Latvijas novados ir:

  • Kurzemē – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola;
  • Latgalē – Malnavas koledža;
  • Vidzemē – Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums;
  • Zemgalē – Ogres Valsts tehnikums.

Vairāk informācijas par pasākuma norisi.

Avots: VISC

3.09.2012.

error: Content is protected !!