RSS Feed

Projektu konkursa par inovācijām izglītībā uzvarētāju vidū – divas profesionālās izglītības iestādes (3.09.2012.)

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 2012.gada inovāciju īstenošanas izglītībā projektu konkursa rezultātus. Konkursā apstiprinātas 24 digitalizācijas projektu idejas, kas tiks attīstītas praktiski. Konkursa uzvarētāju vidū ir arī divas profesionālās izglītības iestādes: PIKC Rīgas Valsts tehnikums ar projektu „Integrēto mācību līdzekļu izstrāde profesionālajā izglītībā” un Ogres Valsts tehnikums ar projektu „Interaktīvais ceļš uz kulturoloģiju”. Atbalstītos projektus konkursa uzvarētāji var uzsākt, sākot no 2012.gada 3. septembra.

Projektu konkurss par inovāciju īstenošanu izglītībā tika izsludināts 2012.gada jūlijā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības, nodibinājumus un pedagogu asociācijas iesniegt idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei, kā arī veikt šo materiālu izstrādi.

Konkursa mērķis ir veicināt inovāciju īstenošanu izglītībā, mācībspēku attīstību un jaunu zināšanu iegūšanu darbā ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām, kas izmantojamas mācību procesā. Konkursā tika atbalstītas divu veidu prioritātes:

  • Elektronisko mācību materiālu izstrāde – produkts, kas ir izmantojams konkrētā mācību priekšmeta programmā vai starpdisciplināri un ir atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam mācību saturam;
  • Meti vai idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei – ideja, skice, uzmetums, idejas apraksts, kas būtu attīstāms un nākotnē integrējams konkrētā mācību priekšmeta programmā, un ir atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam mācību saturam un ir tādā stadijā, lai nākamajā attīstības posmā to būtu iespējams digitalizēt.

Avots: VIAA

3.09.2012.

error: Content is protected !!