RSS Feed

IKVD apkopojums par neattaisnotajiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) 2014.gadā ir veica analītisko izpēti par neattaisnotajiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs. Analītiskā izpēte veikta 21 profesionālās izglītības iestādē, un pavisam tika aptaujāti 343 pirmā un otrā kursa audzēkņi.

Rezultāti liecina, ka vismaz vienu mācību stundu nedēļā neattaisnoti kavē katrs trešais audzēknis. Kā kavējumu iemeslus tieši šie audzēkņi visbiežāk minēja sliktu pašsajūtu (slimošanu, ārsta apmeklējumu), aizgulēšanos, sabiedriskā transporta problēmas un ģimenes apstākļus (konfliktus). Savukārt kopumā audzēkņi uzskata, ka neattaisnotu kavējumu biežākie iemesli viņuprāt ir dažādas aktivitātes (sports, māksla, hobiji u.c.), grūtības mācīties, laika pavadīšana ar draugiem, garlaicīgas mācību stundas, problēmas ģimenē, nepatika pret skolotāju, laika pavadīšana pie datora un darbs.

Izglītības iestāžu pārstāvji kā biežākos kavējumu iemeslus nosauca audzēkņu bezatbildību un mācību motivācijas trūkumu, finansiālās problēmas, vecāku bezatbildību un vienaldzību, kā arī vecāku atrašanos citā pilsētā vai valstī.

Aptaujātie audzēkņu uzskata, ka viņus visbiežāk motivē mācīties apstāklis, ka izglītība nodrošina labāku nākotni, iespēju iegūt labu darbu, kā arī interesantas un saistošas mācību stundas, vecāku un skolotāju atbalsts mācību procesā un mācību vielas apguvē, uzslavas.

IKVD izstrādāja priekšlikumus neattaisnoto kavējumu novēršanai, t.sk. ieviest regulāru mācību stundu kavējumu uzskaites un novēršanas procesa monitoringu valsts līmenī, precizēt gadījumus, kad izglītības iestādei jāinformē pašvaldība par audzēkņa kavējumiem u.c.

Skatīt ziņojumu par analītisko izpēti „Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”.

 

Avots: IKVD

14.10.2014.

error: Content is protected !!