RSS Feed

Valdība atbalsta profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas otro kārtu (22.01.2013.)

2013.gada 22. janvārī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”.

Profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai nodrošināts finansējums 90,7 miljoni Ls apmērā, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 84 534 755 Ls, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 6 173 485 Ls.

Atbalsts plānots 11 profesionālās izglītības iestādēm:

 • Austrumlatgales Profesionālā vidusskola – 8 522 371 Ls;
 • Cēsu Profesionālā vidusskola – 2 302 928 Ls;
 • Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola – 6 686 155 Ls;
 • Daugavpils Valsts tehnikums – 7 943 823 Ls;
 • Ogres Valsts tehnikums – 8 878 401 Ls;
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” – 13 218 296 Ls;
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” – 6 723 544 Ls;
 • Jelgavas Tehnikums – 10 910 409 Ls;
 • Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola – 6 130 199 Ls;
 • Valmieras Profesionālā vidusskola – 8 500 000 Ls;
 • Ventspils Tehnikums – 10 892 114 Ls.

Būtisks nosacījums, lai profesionālā izglītības iestāde saņemtu plānoto finansējumu, ir aktualizēta un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņota skolas investīciju un attīstības stratēģija. Stratēģijai jāietver informācija par plānotajām investīcijām un profesionālās izglītības programmu piedāvājuma attīstību. Otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2013.gada 29. novembris.

Noteikumi paredz, ka projekta iesniegumam pielikumā profesionālajai skolai būs jāpievieno sertificēta būvinženiera vai būvuzrauga atzinums par projekta ietvaros plānoto būvdarbu pabeigšanu un ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā līdz projekta beigu datumam – 2015.gada 31. augustam, norādot pēdējo pieļaujamo būvdarbu uzsākšanas termiņu, lai iekļautos projekta īstenošanas periodā.

Ar noteikumu projektu var iepazīties šeit.

 

Avots: IZM

31.01.2013.

error: Content is protected !!