RSS Feed

VIAA semināri par karjeras atbalstu profesionālās izglītības iestādēs

2015.gada sākumā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē seminārus par karjas atbalstu profesionālās izglītības iestādēs. Semināri paredzēti, lai izstrādātu mācību procesā integrēta karjeras atbalsta programmu profesionālās izglītības iestādē.

Semināru laikā tiks meklēti labākie risinājumi, balstoties uz karjeras izglītības pamatnostādnēm un labās prakses piemēriem.

Lasīt vairāk par semināru programmu un norises laiku

 

Avots: VIAA

27.01.2015.

error: Content is protected !!