RSS Feed

Vairāk nekā 9000 strādājošie ceturtajā kārtā ir uzsākuši mācības pieaugušajiem

Mācību grupu komplektēšana ir noslēgusies, kā rezultātā mācības 66 izglītības iestādēs ir uzsākuši vairāk nekā 9000 strādājošo. Paralēli mācībām norit darbs pie nākamās kārtas mācību programmu izstrādes.

Ceturtajā kārtā mācībām pieaugušajiem vispopulārākās bija neformālās izglītības programmas (īsākās projektā), kuras izvēlējās apgūt vairāk nekā 5800 strādājošie. Tām sekoja tālākizglītības programmas (kuru noslēgumā var iegūt profesiju), kuras izvēlējās 1500 nodarbināto, kam sekoja tāds pats skaits strādājošo, kuri izvēlējās profesionālās pilnveides izglītības programmas (kuru noslēgumā var iegūt valsts atzītu apliecību). Vismazākais skaits nodarbināto – nepilni 200, izvēlējās apgūt kādu no profesionālās izglītības programmas moduļiem.

Populārākās izglītības programmas, kuras izvēlējās strādājošie ir:

  • Datu analīze un pārskatu sagatavošana;
  • Digitālais mārketings;
  • Komandas darba vadīšanas ABC;
  • Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kaban;
  • Loģistikas darbinieks.

Kopumā 26 444 nodarbināto ir izmantojuši pieaugušo mācību iespējas, kuras piedāvā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (2017.-2022.g.) ietvaros. No kopējā skaita projektā iesaistīto nodarbināto, mācības jau ir pabeiguši gandrīz 17 000 strādājošie.

Vairāk informācijai par mācībām pieaugušajiem un nākamo pieteikšanās kārtu skatiet VIAA mājaslapu.

Avots: VIAA

22.11.2019.

error: Content is protected !!