RSS Feed

Konference „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā” (19.01.2012)

2012.gada 19. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konferenci „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”, kas notiks Radisson Blu Hotel Latvija (Elizabetes ielā 55) Rīgā.

Konferencē tiks aplūkots nozaru izpētes process un tā pirmie rezultāti, Nozaru ekspertu padomju uzdevumi un atskats par līdzšinējo iesaisti profesionālās izglītības jautājumos, kā arī paredzētas diskusijas par izglītības sistēmas iespējām un tautsaimniecības vajadzībām, efektīvas izglītības īstenošanu un integrētu apmācības un nodarbinātības politiku.

Konferences mērķa auditorija ir ministriju, dažādu tautsaimniecības nozaru, darba devēju un ņēmēju, kā arī citu sociālo partneru pārstāvji.

Konference tiek organizēta VIAA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Plašāk par konferenci skatīt šeit.

Avots: VIAA

16.01.2012.

error: Content is protected !!