RSS Feed

Ikgadējais profesionālās meistarības konkurss „Jaunais profesionālis 2012” (1.-4.03.)

Starptautiskās izglītības iespēju izstādes „Skola 2012” laikā no 1.-4. martam izstāžu centrā „Ķīpsala” Valsts izglītības satura centrs organizē Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu „Jaunais profesionālis 2012”, kurā šogad 26 profesionālās meistarības konkursos piedalīsies 180 jaunieši no 50 profesionālās izglītības iestādēm.

Profesiju paraugdemonstrējumi un profesionālās meistarības konkursi norisināsies sešpadsmit nozarēs – mehānika un mehatronika, metālapstrāde, enerģētika, elektronika un automātika, transports, būvniecība, kokapstrāde, ķīmiskās rūpniecība, tekstilapstrāde, skaistumkopšanas pakalpojumi, komercdarbība, komercpakalpojumi, informācija un komunikāciju tehnoloģija, poligrāfija, veselība un sociālā aprūpe un ceļu būve.

Pasākuma aktivitātes un paraugdemonstrējumi sniedz priekšstatu par profesionālajās izglītības iestādēs apgūstamajām profesijām un jaunākajām tehnoloģijām nozarēs. Pasākums tiek organizēts ar mērķi:

  • Veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecībā un sekmēt profesionālās izglītības attīstību, sadarbojoties darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm;
  • Veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem;
  • Popularizēt konkursu pasākumā iekļauto nozaru profesijas;
  • Sniegt iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas un prasmes izvēlētajās profesijās.

Izstādes laikā ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA /001, 2010-2012) ietvaros notiks arī profesionālās izglītības skolotāju profesionālās pilnveides pasākumi profesionālajās nozarēs un 2. martā notiks 3.starprezultātu konference „Profesionālās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide – gatavojoties profesionālās meistarības konkursiem”.

Avots: VISC

27.02.2012.

error: Content is protected !!