RSS Feed

Profesionālās izglītības iestādes turpmākai modernizācijai saņems EUR 104,7 miljonus

2016.gada 29. aprīlī spēkā stājās Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”.

Noteikumu specifiskā atbalsta mērķis ir modernizēt profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes. Specifisko atbalstu īstenos ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divu projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros.

Specifiskajam atbalstam plānotais finansējums ir EUR 104 786 645, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 89 068 648 un nacionālais publiskais līdzfinansējums EUR 15 717 997.

Pirmajā kārtā atbalsts paredzēts 17 valsts dibinātu un Izglītības un zinātnes ministrijā padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai. Otrajā atlases kārtā atbalsts paredzēts 10 valsts dibinātu un Kultūras ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai. Projekti jāīsteno vēlākais līdz 2023.gada 31. augustam.

Ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem noteikumiem var iepazīties šeit.

 

Avots: MK

29.04.2016.

error: Content is protected !!