RSS Feed

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu

2017. gada 6. aprīlī valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts institūciju saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Atšķirībā no esošajiem noteikumiem, grozījumi paredz, ka profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligāto profesionālo saturu turpmāk veidos arī profesionālo kompetenču mācību kursi (moduļi), kas balstīti uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.

Grozījumi vērsti arī uz to, lai izglītības programmu apguves rezultātā izglītojamie iegūtu zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences, kuras nosaka profesiju standarti un profesionālo kvalifikāciju prasības, no kuriem savukārt izriet profesionālo mācību priekšmetu vai kursu (moduļu) praktiskais mācību un kvalifikācijas prakses saturs.
Cita starpā šie grozījumi konkretizē izglītības programmu obligātā satura teorijas un prakses sadalījumu, nosakot, ka teorija vai prakse tiek īstenota darba vidē balstītu mācību formā vismaz 25 procentu apjomā no kontaktstundu skaita.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie pēc saskaņošanas ar institūcijām (ministrijām, LDDK un LBAS) jāapstiprina Ministru kabinetam.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”” pieejams šeit.

Lasīt vairāk šeit.

 

Avots: MK

11.04.2017.

error: Content is protected !!